Om

HÄR ÄR PLATSEN

FÖR STORA IDEER


I det gamla skolhuset i Bergsäng finns utrymme för både stora och små drömmar.


Här har föreningen Hobbysnickarna Gyttorp hållit hus sedan 1973. Efter att ha köpt skolan av kommunen har vi nu utökat med vävstuga och rustar intriör och utsida allt efterhand. Här förvekligas drömmar om allt från handvävda löpare till

lavetter för kanoner. Tisdag och onsdagskvällar samlas grupper med medlemmar och slöjdar och fikar. En och annan rövarhistoria kan höras berättas.

HISTORIEN om

HOBBYSNICKARNA


Historien.


Detta är ett levande dokument, som kommer att uppdateras framöver.

Dokumentet borde vara färdigt 2018, 45-årsjubileet.

"Uppdatering 20101128"

Fick ett samtal från vår en av våra tidigare Ordförande, Kassör och Eldsjäl Sune Pettersson.

Sune och Arne Johansson är författare till texten nedan.

Denna text hittade jag i en dammig pärm märkt Hobbysnickarna - DIV.


"Hobbysnickarna grundades 1973 med en person som heter Ragnar Högberg.

Högberg bodde snett emot skolan i Bergsäng Gyttorp. Ragnar gick till rektorn och frågade om han kunde få vara i skolan och snickra när den ändå stod tom och ingen verksamhet fanns där. Rektorn var hygglig enligt Ragnar och upplät skolan och ganska snart kom flera medlemmar med, Willy Andersson och Pilman var bland de första som var aktiva i skolan och Silven från Hällefors som var duktig skulptör.

Silven gjorde bl.a. ett dansande par i helfigur han skulpterade även stora stubbar till härliga gubbar som är utplacerade på hembygdsgårdar bl.a. Hammarbys. Silven tyckte det var bättre att gå till snickarboa än att sitta hemma och äta tabletter som han sa och då tolkade han nog de flesta medlemmarnas uppfattning.

Att gå till snickerboa har under åren varit en räddningsplanka för många medlemmar och har säkert sparat in många tusenlappar åt landstinget.

Av naturliga skäl var det från början endast Nitro-anställda som blev medlemmar i Hobbysnickarna. Efterhand som driftskostnaderna ökade och det blev svårare att få sponsorer var vi nödsakade att ta in hågade medlemmar från andra anställningsområden i kommunen. I huvudsak är det personer med förtidspension eller vanliga pensionärer, men det finns även yngre och medelålders medlemmar av båda könen med. Intresset har ökat så vi är i dag ca. 50 medlemmar och behovet av utrymme och säkrare maskiner ökar också helt naturligt."

Den dammiga pärmen innehöll även verksamhetsberättelser, den äldsta från 1990.

1990:

43 medlemmar

Nora kommun avslog bidragsansökan, Nitro Nobel AB stöttade föreningen så vi klarade underhåll och driftskostnader.

1993:

54 medlemmar

ABF höll i ett ALU-projekt i lokalen med 6 ungdommar som reparerade leksaker från olika daghem i Nora.

I augusti kom ett rustningsarbete på huset igång, även det ett ALU-projket med 5 arbetslösa. Det projektet finansierades enligt följande. A-kassan (löner), Nora kommun (tegel till taket) samt Nitro Nobel (färg, penslar, hyra av maskiner och byggnadsställningar samt övr. materiel).

Senast uppdaterad (2010-11-28 21:31).

Hobbysnickarna i media.
Läs om Hobbysnickarna i media...


Reportage 24i   


Slöjd i Örebro län


Facebook.